Brno - město hudby UNESCO!

06/01/2021

K čemu nabízel alternativu brněnský underground? Hudebně to byl protiklad k nablýskaným vesmírným vizím a uhlazeným koncepcím profesionálních skupin. Lidsky to byla alternativa k věčnému kalkulu s cenzurou, represemi a neustálou opatrností. Brno si na slávu své podzemní hudby počkalo – její rozkvět přišel až v 80. letech. Více se o ní dočtete v další kapitole průvodce #Brno město hudby: http://www.mestohudby.cz/publicistika/clanky/pruvodce-brno-mesto-hudby-unesco-underground-alternativa-punk

K čemu nabízel alternativu brněnský underground? Hudebně to byl protiklad k nablýskaným vesmírným vizím a uhlazeným koncepcím profesionálních skupin. Lidsky to byla alternativa k věčnému kalkulu s cenzurou, represemi a neustálou opatrností. Brno si na slávu své podzemní hudby počkalo – její rozkvět přišel až v 80. letech. Více se o ní dočtete v další kapitole průvodce #Brno město hudby: http://www.mestohudby.cz/publicistika/clanky/pruvodce-brno-mesto-hudby-unesco-underground-alternativa-punk


#Brnomestohudby #UNESCO

Fotogalerie